Web Security Gateway

Active Real-Time Content Inspection

Bối cảnh tội phạm Internet hiện đã thay đổi. Chỉ mới cách đây vài năm nay, các doanh nghiệp chủ yếu phải hứng chịu các dạng tấn công “tĩnh”. Mã độc hại chủ yếu đến từ các trang web nhỏ hoặc chưa biết đến và có thể dễ dàng tìm vết để ngăn chặn với các giải pháp Anti-Virus. Tuy nhiên, tội phạm Internet đã tinh vi hơn khi chuyển dạng thức tấn công của chúng bằng những dạng mã động và khó nhận biết qua các Web site 2.0 và những trang Web hợp pháp bị nhiễm tấn công. Các dạng thức tấn công động kiểu này nâng cao đáng kể tỉ lệ nhiễm độc hại và giảm thiểu cơ hội phát hiện từ các giải pháp Anti-Virus và các dịch vụ an ninh mạng dựa trên trên danh tính.

Gần đây, giới tội phạm đã nhúng mã biến thể động vào không chỉ các trang web mà cả vào những dạng thức file giàu thông tin như PDF và Flash – quá phổ biến trên Internet. Những kỹ thuật này đặt ra một thách thức mới cho các giải pháp bảo mật và các tổ chức trong việc phát hiện và ngăn chặn phần mềm độc hại trong thời gian thực, trước khi chúng có thể xâm phạm vào mạng nội bộ.

Hãy Chủ động với Finjan Secure Web Gateway

và để tiến xa hơn những gì có thể có với Anti-Virus signature và URL Filtering database

Các công nghệ bảo mật web chủ động chẳng hạn như giải pháp quét nội dung trong thời gian thực của Finjan đã được đưa vào để đánh bại mọi kiểu tấn công biến thể động như vậy.

Nổi bật với công nghệ độc quyền sáng chế, được thừa nhận của giới công nghiệp, Finjan Secure Web Gateway cho phép quét thông tin truyền thông hai chiều Inbound và Outbound, bất kể nguồn gốc URL và không có signature được đối chiếu. Nó cho phép ngăn chặn phần mềm độc hại trộm cắp dữ liệu từ những mạng cục bộ bị rò rỉ. Bộ mẫu hành vi của nội dung thông tin động được xây dựng trong thời gian thực và sẽ được đối chiếu với chính sách bảo mật đã xây dựng để có quyết sách thích hợp.

Công nghệ độc nhất của Finjan cho phép quét mọi thông tin Web vào/ra ở dạng HTTP/FTP/HTTPS để có thể phát hiện và ngăn chặn mọi Crimeware, malware, Trojans, tấn công có chủ đích và các nội dung web độc hại khác trước khi chúng có thể xâm nhập mạng nội bộ, ngay cả khi được che giấu bên trong luồng dữ liệu SSL. Nội dung dữ liệu đã quét vẫn duy trì được mã hóa khi đi vào và đi ra khỏi thiết bị, đảm bảo rằng lưu lượng dữ liệu không được mã hóa không ra khỏi thiết bị để tránh tình trạng bị “nghe lén” thông tin.

Khi tội phạm Internet sử dụng các dạng thức file giàu thông tin để phát tán phần mềm độc hại của chúng qua các website Web 2.0 và các website bị tấn công, khả năng quét nội dung Flash và PDF của Finjan cho phép phát hiện và ngăn chặn nội dung thông tin động được nhúng bên trong file, luồng thông tin đó trong thời gian thực.


Cơ chế hoạt động của Công nghệ Quét nội dung thông tin động trong thời gian thực

Lợi điểm

 • Cung cấp cho các doanh nghiệp một giải pháp bảo mật truy cập web thống nhất bằng cách kết hợp giải pháp bảo mật nhiều tầng và khả năng kiểm soát băng thông, hiệu suất làm việc và tính an toàn cao.
 • Phát hiện và ngăn chặn các tấn công từ Web 2.0 và phần mềm tội phạm nhờ quét mọi luồng thông tin hai chiều inbound và outbound và không phải dựa trên signature.
 • Cho phép quét nội dung dữ liệu HTTPS/SSL để phát hiện và ngăn chặn mọi phần mềm độc hại và tội phạm giấu mình bên trong lưu lượng mã hóa (dễ dàng vượt qua firewall thông thường)
 • Cho phép quét nội dung Flash và PDF từ các luồng nội dung giàu thông tin.
 • Nội dung thông tin quét vẫn duy trì mã hóa khi đi vào và ra khỏi thiết bị.
 • Kết xuất và Báo cáo mạnh mẽ, linh hoạt.
 • Hỗ trợ tuân thủ các khuyến nghị, qui định về đảm bảo an toàn thông tin chẳng hạn: SOX (COBIT) DS5, HIPAA, GLB Act, PCI DSS 1.1., and FISMA.

Xác thực

Với việc sử dụng rộng rãi của Internet, điều cần thiết cho mỗi doanh nghiệp là có thể nhận dạng chủ động người dùng trước khi cung cấp quyền truy cập các tài nguyên IT doanh nghiệp. Truy cập trái phép tới dữ liệu nội bộ có thể phát sinh nhiều hậu quả như mất hoặc bị trộm cắp dữ liệu nội bộ, thông tin nhạy cảm, thông tin cá nhân, thông tin người bệnh, sở hữu trí tuệ … Điều đó cũng có thể dẫn đến việc kiện tụng tiềm tàng nảy sinh, và cả hậu quả là việc không tuân thủ được các qui định qui chế an toàn thông tin. Nhiều qui định về an toàn như SOX, HIPAA, PCI đòi hỏi Xác thực b, có tác dụng để ngăn chặn trộm cắp danh tính.

Finjan Secure Web Gateway giao tiếp với các máy chủ làm nhiệm vụ xác thực để cho phép xác thực/nhận dạng và cấp quyền, theo chính sách và báo cáo trên từng người dùng/nhóm người dùng. Để đáp ứng được các yêu cầu cụ thể và riêng biệt cho mỗi doanh nghiệp, nhiều loại hình máy chủ xác thực được Finjan hỗ trợ, đảm bảo tính tương thích cho tất cả các bối cảnh thực tế.

Người quản trị có thể dễ dàng thiết lập phương pháp xác thực người dùng dựa trên Microsoft Active Directory® hoặc các LDAP server khác, mà không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm nào khác. Các chính sách xác thực rất linh hoạt và hỗ trợ nhiều thuộc tính mạng khác nhau để cho phép nhiều dịch vụ xác thực khác nhau cho những người dùng/nhóm khác nhau.


Xác thực người dùng dựa trên cấu trúc thư mục LDAP

Finjan SWG còn hỗ trợ xác thực dùng RADIUS để quản trị mạng. Do RADIUS là một giao thức xác thực thường dùng cho Remote Access, nó cần xác thực b để kiểm tra danh tính người quản trị.


Xác thực với RADIUS để xác thực định danh người quản trị hệ thống

Đặc điểm chính

 • Xác thực/Nhận dạng dựa trên MS Active Directory® và LDAP servers, sau đó thực thi chính sách bảo mật thích hợp
 • Các Phương pháp Xác thực và Nhận dạng bao gồm LDAP-based (hỗ trợ nhiều Server), HTTP Basic, Microsoft NTLM và IP-based dựa trên IP.
 • Nạp cơ sở dữ liệu Người dùng và Nhóm người dùng từ LDAP Directory (chẳng hạn: Open LDAP, Sun ONE, Tivoli/IBM và MS Active Directory®) đều được hỗ trợ).
 • Hỗ trợ sử dụng nhiều server cho mỗi LDAP definition (primary và backup)
 • Được triển khai điển hình trong DMZ – “DeMilitarized Zone”, Scanning Server sẽ cho phép tạo và thiết lập chính sách cấp quyền dựa trên nhiều phương pháp xác thực khác nhau: MS Active Directory® authentication, port, user-selected URL, HTTP Headers, hoặc địa chỉ IP của người dùng.
 • Hỗ trợ nhiều Active Directory (AD) domain mà không cần cài đặt AD server plug-in
 • Hỗ trợ nhiều Phương thức Nhận dạng khác nhau: (theo địa chỉ nguồn IP, Username/Password, URL/Port) dùng các Chính sách bảo mật cụ thể, cũng như nhiều Active Directory Domain khác nhau.
 • Đối với các doanh nghiệp lớn, hệ thống hỗ trợ phương thức xác thực linh hoạt nhất có thể được.

Anti-Crimeware

Tội phạm trên Internet ngày nay đang phát triển rất nhanh., một ngành công nghiệp có qui mô toàn cầu, hoạt động ngầm, cũng có mô hình kinh doanh như những cộng đồng doanh nghiệp trên thế giới của chúng ta, chúng bao gồm cả những loại tội phạm được tổ chức và xây dựng với mục đích tìm kiếm lợi nhuận.

Suốt nhiều năm qua, đã và đang có một sự tăng trưởng đáng kể những cố gắng tấn công và đạt được mục đích, tập trung vào việc đánh cắp dữ liệu quí giá, có thể được sử dụng để giao dịch tìm kiếm lợi nhuận. Thông tin liên quan tới Tài chính và Sức khỏe, các thông tin tài khoản đăng nhập hệ thống mạng doanh nghiệp, trao đổi thư từ là những mục tiêu chủ yếu.

Thiệt hại về kinh doanh tiềm tàng cho các tổ chức do tội phạm Internet bao gồm thiệt hại tài chính, kiện tụng nảy sinh, thiệt hại thương hiệu và thương phẩm cũng như xâm phạm về chính sách. Tình trạng sử dụng ngày càng tăng các công nghệ Web 2.0 trong doanh nghiệp cho công việc kinh doanh hàng ngày đã và đang làm cho những xâm phạm mới trở nên nguy cơ đặc biệt nguy hiểm.


Sự tăng trưởng các Trojan mới được tin tặc sử dụng

Tội phạm Internet đã phát triển thực sự ngoạn mục trong suốt thời gian gần đây:

 • Giai đoạn đầu bao gồm việc Thương mại hóa các bản mã độc hại.
 • Tiếp theo là việc sử dụng kỹ thuật biến dạng mã làm phương tiện để vượt qua các giải pháp bảo mật dựa trên signature nhằm lan truyền mã độc hại.
 • Bước kế tiếp là đưa vào kiểu tấn công mới, được thiết kế để có thể lẩn tránh các giải pháp antivirus và web filetering.
 • Tội phạm Internet sau đó bắt đầu phát triển làm dịch vụ để cải thiện hoạt động của mình.
 • Tội phạm Internet bắt đầu thực hiện sao chép nhân rộng cấu trúc và phương thức hoạt động tội phạm của các nghiệp đoàn, tổ chức tội phạm.
 • Mã độc hại biến dạng vẫn được duy trì như một công cụ tội phạm ưa thích và hiện không chỉ được nhúng vào các trang web HTML mà cả vào những dạng thức file giàu thông tin khác.

Các tổ chức có thể bảo vệ mình nhờ một hệ thống Secure Web Gateway duy nhất giúp Phân tích từng nội dung và mọi thành phần nội dung web vào/ra mạng nội bộ trong thời gian thực, bất chấp nguồn gốc ban đầu của chúng

Finjan Secure Web Gateway hiện là hệ thống độc nhất có khả năng bảo vệ cho các tổ chức và doanh nghiệp – ở mọi qui mô, vị trí địa lý, hình thức kinh doanh – trong việc chống lại các phần mềm độc hại, phần mềm tội phạm, rò rỉ thông tin nhờ những công nghệ độc quyền sáng chế có khả năng quét sâu nội dung thông tin trong thời gian thực kết hợp với các module antivirus tùy chọn. Chính vì vậy, Finjan đảm bảo xây dựng một giải pháp bảo mật truy cập web thống nhất trên cơ sở kiến trúc bảo mật nhiều tầng có khả năng kiểm soát băng thông, độ tin cậy, hiệu suất làm việc nhờ các công nghệ kiểm soát ứng dụng, lưu trữ nội dung và lọc web có phân loại.

Anti-Phishing

Tin tặc sử dụng phương thức giả mạo để tấn công lấy trộm dữ liệu danh tính cá nhân (chẳng hạn Số Bảo hiểm Xã hội) và các tài khoản liên quan tới tài chính cá nhân (kể cả số Credit card) với các mục đích tội phạm. Trong những tấn công, chúng sử dụng kết hợp nhiều kỹ thuật Social Engineering có cả thư điện tử giả mạo, website giả mạo, để lừa gạt người dùng làm lộ số Credit card, tài khoản cá nhân và số Bảo hiểm xã hội.

Chúng còn sử dụng nhiều thủ đoạn kỹ thuật hòng cài đặt phần mềm tội phạm vào các máy PC để đánh cắp trực tiếp tài khoản lưu trên máy. Thông tin đánh cắp được sau đó sẽ được dùng để giao dịch với mục đích lợi nhuận phi pháp. Dữ liệu thông tin tài chính là chủ đích ưa thích nhất, rộ lên theo báo cáo từ nhiều ngân hàng vào cuối năm 2008 do các tấn công dạng này.

Anti-Phishing Working Group – nhóm công tác chuyên nghiên cứu các vấn đề liên quan đã lưu ý rằng trong suốt quí đầu 2008, số lượng URL phát tán đi phần mềm tội phạm nhằm lây nhiễm trên PC có mã trộm cắp password tăng gần gấp đôi, cho thấy sở thích mới của tin tặc.


Source: Anti-Phishing Working Group

Số lượng URL phát tán Crimeware trong Q1 2008
Nguồn trích dẫn: Anti-Phishing Working Group

Phishing đặt ra vấn đề cho tổ chức doanh nghiệp. Nếu nhân viên của họ không được bảo vệ, doanh nghiệp có thể chịu hậu quả nặng nề từ những vụ lừa đảo qua mạng. Tấn công kiểu Phishing thành công cũng có thể dẫn đến việc thông tin đăng nhập của người dùng bị xâm phạm, cho phép tin tặc truy xuất tài nguyên nội bộ và qua đó đánh cắp thông tin nội bộ của doanh nghiệp.

Hệ thống Secure Web Gateway của Finjan cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp một giải pháp bảo mật truy cập web thống nhất. Bằng việc sử dụng công nghệ quét nội dung dữ liệu động trong thời gian thực, mọi thành phần thông tin trong luồn nội dung nội dung dữ liệu web vào/ra dưới dạng HTTP/HTTPS/FTP đều được quét và phân tích kỹ lưỡng trong thời gian thực bất kể nguồn gốc URL và không cần dựa trên signature. Nội dung Web độc hại (Crimeware, Spyware, Trojans, Malware…) khi truy cập website giả mạo sẽ được phát hiện và ngăn chặn kịp thời trước khi nó có thể xâm nhập mạng doanh nghiệp. Ngoài ra, bằng cách sử dụng các cơ cấu lọc URL tùy chọn, các site giả mạo biết trước sẽ được phân loại và chặn trước để bảo vệ cho tất cả người dùng doanh nghiệp.

Là một thành tố của giải pháp Secure Web Gateway, giao diện quản lý chính sách bảo mật được sử dụng để có thể thiết lập và quản lý các chính sách một cách dễ dàng và linh hoạt. Các tính năng Tường trình và Báo cáo chuyên nghiệp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp để giám sát các vùng mạng cần quan tâm cũng như những xu hướng an ninh mạng trong doanh nghiệp hoặc tinh chỉnh các chính sách theo nhu cầu thay đổi thường xuyên trong doanh nghiệp.

Thông tin về phẩm chất hệ thống hiện thời và mức độ nguy hiểm hoặc rủi ro của mạng nội bộ được cung cấp bởi màn hình quản trị với rất nhiều bảng biểu chuyên nghiệp, giàu thông tin.

 

Lợi điểm

 • Là một thành tố của giải pháp Secure Web Gateway, cho phép bảo vệ chống lại những dạng thức tấn công giả mạo tinh vi nhất.
 • Quản lý hệ thống tập trung với giao diện Web chuyên nghiệp, giúp tiết giảm chi phí vận hành, khai thác và bảo dưỡng.
 • Hỗ trợ trình tự động động hướng dẫn thiết lập chính sách bảo mật, đơn giản hóa việc cài đặt, quản lý chính sách an ninh mạng.
 • Khả năng Tường trình, Báo cáo, Kết xuất thông tin mạnh mẽ, chính xác, giàu thông tin và chuyên nghiệp, cho phép giám thính đầy đủ tình trạng an ninh mạng, xu hướng an toàn, tinh chỉnh chính sách an ninh mạng.
 • Màn hình kết xuất thông tin tích hợp bao hàm nhiều thông tin trong thời gian thực về mọi hành vi và hoạt động, mức độ nguy hiểm trên mạng qua rất nhiều bảng biểu chuyên nghiệp, giàu thông tin.
 • Hỗ trợ tuân thủ các Qui định, Khuyến nghị về an toàn thông tin: SOX (COBIT) DS5, PCI DSS 1.1, GLB Act, HIPAA, and FISMA.

Anti-Spyware

Tin tặc đang phát triển bùng nổ và tiền là một động lực lớn ẩn chứa đằng sau sự gia tăng của những tấn công có chủ đích vào mạng doanh nghiệp để đánh cắp thông tin bên cạnh việc kinh doanh tội phạm để tạo ra những khoản lợi nhuận phi pháp.

Trong những cuộc tấn công như vậy, tin tặc sử dụng spyware (cũng như các chương trình adwave thường trú khác) để lần vết người dùng, tìm thông tin cá nhân, nhạy cảm hoặc bí mật khác hoặc thay đổi cấu hình máy tính với mục đích tài chính. Một phương pháp ưa thích để phát tán spyware là cài đặt lén lút vào máy tính thông qua các phần mềm hợp lệ khác chẳng hạn qua các phần mềm chia sẻ thông tin Âm nhạc, Video. Spyware được thiết kế để đánh lạc hướng các giải pháp bảo mật Anti-Virus dựa trên signature, phần mềm lọc URL và các giải pháp dựa trên danh tính, nhằm làm giảm khả năng phát hiện rủi ro của chúng.


Sự tăng trưởng của các phần mềm độc hại mới trong khoảng 1 năm từ 07/2007 tới 06/2008 (Source: Kaspersky Security Bulletin 2008: Malware evolution January-June 2008)

Spyware đặt ra một bài toán cho doanh nghiệp. Nếu các máy tính của nhân viên không được bảo vệ đầy đủ thì những tấn công bằng spyware có thể dẫn đến việc thông tin đăng nhập của nhân viên bị đánh cắp qua đó việc truy xuất tài nguyên không hợp lệ sẽ diễn ra được và dữ liệu nhạy cảm, dữ liệu mật của doanh nghiệp có thể bị xâm phạm. Nhưng nguy cơ này có một tác động trực tiếp lên hiệu suất kinh doanh, đẩy doanh nghiệp vào tình trạng rò rỉ tiềm tàng những thông tin mật nội bộ, và làm giảm hiệu suất làm việc của người dùng cũng nhưng phẩm chất của mạng lưới.

Hệ thống Secure Web Gateway của Finjan cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp một giải pháp bảo mật truy cập web thống nhất. Bằng việc sử dụng công nghệ quét nội dung dữ liệu động trong thời gian thực, mọi thành phần thông tin trong luồn nội dung nội dung dữ liệu web vào/ra dưới dạng HTTP/HTTPS/FTP đều được quét và phân tích kỹ lưỡng trong thời gian thực bất kể nguồn gốc URL và không cần dựa trên signature.

Bởi vậy nó có thể phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi tấn công dựa trên spyware làm công cụ, ngay cả khi nó sử dụng truyền thông được mã hóa với SSL. Các bản file được download, việc cài đặt tự động một cách lén lút và thực thi phần mềm nội gián một cách tự động trong khi người dùng lướt web đều có thể được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, bao gồm cả việc truy cập và download từ các website tội phạm biết trước sử dụng tính năng lọc URL tích hợp sẵn theo Blacklist.

Là một thành tố của giải pháp Secure Web Gateway, giao diện quản lý chính sách bảo mật được sử dụng để có thể thiết lập và quản lý các chính sách một cách dễ dàng và linh hoạt. Các tính năng Tường trình và Báo cáo chuyên nghiệp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp để giám sát các vùng mạng cần quan tâm cũng như những xu hướng an ninh mạng trong doanh nghiệp hoặc tinh chỉnh các chính sách theo nhu cầu thay đổi thường xuyên trong doanh nghiệp.

 

Lợi điểm

 • Là một thành tố của giải pháp Secure Web Gateway, cho phép bảo vệ chống lại những phần mềm độc hại tinh vi, adware cũng như những phần mềm có nguy hiểm tiềm tàng không mong muốn.
 • Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các phần mềm nội gián cố gắng tự động tải về hoặc truy xuất thông tin nội bộ, file dữ liệu, thông tin người dùng nội bộ, registry hệ thống và các tài nguyên nội bộ khác để phòng chống trộm cắp dữ liệu.
 • Quản lý hệ thống tập trung với giao diện Web chuyên nghiệp, giúp tiết giảm chi phí vận hành, khai thác và bảo dưỡng.
 • Hỗ trợ trình tự động động hướng dẫn thiết lập chính sách bảo mật, đơn giản hóa việc cài đặt, quản lý chính sách an ninh mạng.
 • Khả năng Tường trình, Báo cáo, Kết xuất thông tin mạnh mẽ, chính xác, giàu thông tin và chuyên nghiệp, cho phép giám thính đầy đủ tình trạng an ninh mạng, xu hướng an toàn, tinh chỉnh chính sách an ninh mạng.
 • Màn hình kết xuất thông tin tích hợp bao hàm nhiều thông tin trong thời gian thực về mọi hành vi và hoạt động, mức độ nguy hiểm trên mạng qua rất nhiều bảng biểu chuyên nghiệp, giàu thông tin.
 • Hỗ trợ tuân thủ các Qui định, Khuyến nghị về an toàn thông tin: SOX (COBIT) DS5, PCI DSS 1.1, GLB Act, HIPAA, and FISMA.

Anti-Virus

Hệ thống Secure Web Gateway của Finjan cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp một giải pháp bảo mật truy cập web thống nhất. Có 3 module Anti-Virus thành tố tùy chọn của SWG, cho phép hệ thống thực hiện quét virus ngay tại biên mạng để ngăn chặn những file nguồn độc hại. Nhờ có quét virus tại gateway, rủi ro cho các PC giảm thiểu hơn nữa.


Ba module Anti-Virus tùy chọn cho giải pháp hệ thống Finjan Secure Web Gateway

Finjan Secure Web Gateway có thể quét và chặn virus trước khi nó thực hiện quét nội dung thông tin với công nghệ Finjan. Giải pháp đa tầng cho phép bảo vệ chống lại cả những nguy cơ đã định hình và cả những nguy cơ chưa được biết đến, cải thiện mức độ an ninh mạng doanh nghiệp và hiệu suất hoạt động của hệ thống đảm bảo an ninh doanh nghiệp.

Các module Anti-Virus tích hợp cũng là bộ phận của giao diện quản trị chính sách bảo mật của Finjan, cho phép thiết lập chính sách bảo mật được dễ dàng và uyển chuyển. Các tính năng Tường trình và Báo cáo chuyên nghiệp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp để giám sát các vùng mạng cần quan tâm cũng như những xu hướng an ninh mạng trong doanh nghiệp hoặc tinh chỉnh các chính sách theo nhu cầu thay đổi thường xuyên trong doanh nghiệp.

Thông tin tức thời về phẩm chất hệ thống và mức độ nguy hiểm hoặc rủi ro của mạng nội bộ được cung cấp bởi màn hình quản trị với rất nhiều bảng biểu chuyên nghiệp, giàu thông tin.

Lợi điểm:

 • Là một thành tố của giải pháp Secure Web Gateway, cung cấp khả năng phòng vệ nhiều tầng để có phòng chống hiệu quả những phần mềm tội phạm và những tấn công tinh vi trên web.
 • Quản lý hệ thống tập trung với giao diện Web chuyên nghiệp, giúp tiết giảm chi phí vận hành, khai thác và bảo dưỡng.
 • Hỗ trợ trình tự động động hướng dẫn thiết lập chính sách bảo mật, đơn giản hóa việc cài đặt, quản lý chính sách an ninh mạng.
 • Khả năng Tường trình, Báo cáo, Kết xuất thông tin mạnh mẽ, chính xác, giàu thông tin và chuyên nghiệp, cho phép giám thính đầy đủ tình trạng an ninh mạng, xu hướng an toàn, tinh chỉnh chính sách an ninh mạng.
 • Màn hình kết xuất thông tin tích hợp bao hàm nhiều thông tin trong thời gian thực về mọi hành vi và hoạt động, mức độ nguy hiểm trên mạng qua rất nhiều bảng biểu chuyên nghiệp, giàu thông tin.
 • Hỗ trợ tuân thủ các Qui định, Khuyến nghị về an toàn thông tin: SOX (COBIT) DS5, PCI DSS 1.1, GLB Act, HIPAA, and FISMA

Related Posts:

VIDEO CONFERENCING

Cầu truyền hình HD đa điểm Với giải pháp Xử...

Wireless Lan Controller

Ngày ngay, mạng không dây trở thành nhu cầu gần...

GEOGRAPHICAL BACKUP FOR INBOUND LOAD BALANCING

  Vấn đề Với khả năng Inbound Load Balancing, doanh...