GIẢI PHÁP TRUY CẬP INTERNET TẬP TRUNG

Đối với các doanh nghiệp lớn với mạng lưới chi nhánh rộng khắp, việc quản lý truy cập Internet (Web) có ý nghĩa lớn. Nó giúp cải thiện hiệu suất làm việc chung của doanh nghiệp cũng như quản lý bảo mật được chặt chẽ.

Việc quản lý truy cập Internet tập trung còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí vào việc:

  • Mua sắm thiết bị bảo mật,
  • Đào tạo, tuyển dụng đội ngũ IT cho các chi nhánh.

Ngày nay với sự phát triển rất nhanh chóng của hạ tầng cung cấp dịch vụ Internet, cước phí ngày càng rẻ. Tốc độ truy cập Internet nhanh cho phép triển khai truy cập Web tập trung được khả thi:

Hình 1. Quản lý Truy cập Internet tập trung

Giải pháp thích hợp cho những trường hợp

  • Mạng IP Intranet đã thiết lập, ổn định và băng thông đủ lớn,
  • Không nhất thiết trang bị Proxy tại HQ,
  • Khả năng cung cấp mọi dịch vụ truy cập Internet (không lệ thuộc Proxy),

Ngày nay HTTP/HTTPS/FTP là các dịch vụ phổ biến nhất và rất nhiều ứng dụng được phát triển và triển khai trên những giao thức này. Trên thực tế nhiều doanh nghiệp chỉ cho phép các chi nhánh được truy cập dịch vụ Web (HTTP và HTTPS) vì lý do đó và vì lý do an ninh mạng và bảo mật thông tin doanh nghiệp.

Hình 2. Quản lý Truy cập Web tập trung

PepLink’s Balance cho phép định tuyến mọi lưu lượng tại các chi nhánh về HQ, tại đó triển khai Proxy+Firewall để thực thi chính sách bảo mật tập trung:

  • Dịch vụ và Truy cập Internet của toàn bộ Doanh nghiệp có thể kiểm soát hoàn toàn cũng như.
  • Khả năng cung cấp băng thông truy cập Internet đảm bảo hơn trường hợp trên.
  • Tùy thuộc khả năng của Proxy, dịch vụ đáp ứng thỏa đáng nhu cầu truy cập Internet trong doanh nghiệp và nhờ Proxy, truy cập Web của doanh nghiệp được Kiểm soát ở mức cao hơn và An toàn hơn, đó luôn luôn là mục đích cực kỳ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp.

Related Posts:

VPN BONDING

Tổng quan và Thách thức VPN là một đòi hỏi...

GEOGRAPHICAL BACKUP FOR INBOUND LOAD BALANCING

  Vấn đề Với khả năng Inbound Load Balancing, doanh...

Tổng Quan FortiGate Firewall UTM

Fortigate Firewall: Là thiết bị security có khả năng kiểm...