Cisco công bố danh sách 318 switch dính lỗ hổng nghiêm trọng

Hơn 300 mẫu switch (thiết bị chuyển mạch) của Cisco có nguy cơ bị tấn công từ xa chỉ bằng một lệnh đơn giản, theo cảnh báo mới nhất của hãng Cisco.

cisco-catalyst

 

Cisco cho biết 318 mẫu switch đang bán chứa lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, cho phép CIA thực hiện một lệnh đơn giản để triển khai mã độc từ xa, chiếm quyền điều khiển hoàn toàn. Thông tin tệ hơn là đến nay vẫn chưa có cách khắc phục.
Các chuyên gia Cisco cho biết họ phát hiện lỗ hổng khi phân tích một số bản lưu tài liệu được tin là do WikiLeaks đánh cắp từ CIA và công bố nửa tháng trước. Cisco đưa ra cảnh báo hôm thứ Sáu (17/3). Bug nằm trong Cisco Cluster Management Protocol (CMP), sử dụng giao thức telnet để truyền tín hiệu và các lệnh đến mạng nội bộ.
Lỗ hổng chủ yếu ảnh hưởng đến switch Cisco Catalyst nhưng cũng có mặt trong switch Industrial Ethernet. Cisco đang lên kế hoạch phát hành bản vá nhưng chưa xác định thời gian. Tuy nhiên, công ty cho biết lỗ hổng chỉ được khai thác khi thiết bị lỗi được cấu hình để chấp nhận các kết nối telnet đến. Vô hiệu hóa telnet nhận kết nối đến sẽ loại bỏ nguy cơ này. Những người dùng switch Cisco không muốn vô hiệu hóa telnet có thể hạn chế rủi ro bằng cách dùng danh sách kiểm soát truy cập để giới hạn các thiết bị được cho phép gửi và nhận lệnh telnet.
Cisco là một trong các nhà sản xuất điện tử lớn đầu tiên cảnh báo sản phẩm của mình có thể bị tấn công trong tài liệu mà WikiLeaks tung ra. Dường như tài liệu WikiLeaks có được là từ nội bộ CIA, trong đó, các thành viên thảo luận các lỗ hổng khác nhau bên trong các sản phẩm Apple, Microsoft, Samsung, Cisco…
Tuần trước, nhà sáng lập WikiLeaks thề sẽ tiết lộ riêng các chi tiết kỹ thuật chưa được công bố cho các nhà sản xuất để họ có thời gian vá lỗi trước khi nó trở nên phổ biến.
Danh sách đầy đủ các switch Cisco bị ảnh hưởng xem chi tiết ở đây (trang web Cisco) hoặc bảng PDF thông báo của Cisco (tiếng Anh) ở đây
Hoặc tóm tắt các sản phẩm bị dính lỗi bên dưới:
 • Cisco Catalyst 2350-48TD-S Switch
 • Cisco Catalyst 2350-48TD-SD Switch
 • Cisco Catalyst 2360-48TD-S Switch
 • Cisco Catalyst 2918-24TC-C Switch
 • Cisco Catalyst 2918-24TT-C Switch
 • Cisco Catalyst 2918-48TC-C Switch
 • Cisco Catalyst 2918-48TT-C Switch
 • Cisco Catalyst 2928-24TC-C Switch
 • Cisco Catalyst 2960-24-S Switch
 • Cisco Catalyst 2960-24LC-S Switch
 • Cisco Catalyst 2960-24LT-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960-24PC-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960-24PC-S Switch
 • Cisco Catalyst 2960-24TC-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960-24TC-S Switch
 • Cisco Catalyst 2960-24TT-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960-48PST-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960-48PST-S Switch
 • Cisco Catalyst 2960-48TC-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960-48TC-S Switch
 • Cisco Catalyst 2960-48TT-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960-48TT-S Switch
 • Cisco Catalyst 2960-8TC-L Compact Switch
 • Cisco Catalyst 2960-8TC-S Compact Switch
 • Cisco Catalyst 2960-Plus 24LC-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960-Plus 24LC-S Switch
 • Cisco Catalyst 2960-Plus 24PC-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960-Plus 24PC-S Switch
 • Cisco Catalyst 2960-Plus 24TC-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960-Plus 24TC-S Switch
 • Cisco Catalyst 2960-Plus 48PST-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960-Plus 48PST-S Switch
 • Cisco Catalyst 2960-Plus 48TC-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960-Plus 48TC-S Switch
 • Cisco Catalyst 2960C-12PC-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960C-8PC-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960C-8TC-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960C-8TC-S Switch
 • Cisco Catalyst 2960CG-8TC-L Compact Switch
 • Cisco Catalyst 2960CPD-8PT-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960CPD-8TT-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960CX-8PC-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960CX-8TC-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960G-24TC-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960G-48TC-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960G-8TC-L Compact Switch
 • Cisco Catalyst 2960L-16PS-LL Switch
 • Cisco Catalyst 2960L-16TS-LL Switch
 • Cisco Catalyst 2960L-24PS-LL Switch
 • Cisco Catalyst 2960L-24TS-LL Switch
 • Cisco Catalyst 2960L-48PS-LL Switch
 • Cisco Catalyst 2960L-48TS-LL Switch
 • Cisco Catalyst 2960L-8PS-LL Switch
 • Cisco Catalyst 2960L-8TS-LL Switch
 • Cisco Catalyst 2960PD-8TT-L Compact Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-24PD-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-24PS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-24TD-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-24TS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-24TS-S Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-48FPD-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-48FPS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-48LPD-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-48LPS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-48TD-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-48TS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-48TS-S Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-F24PS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-F24TS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-F24TS-S Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-F48FPS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-F48LPS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-F48TS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960S-F48TS-S Switch
 • Cisco Catalyst 2960X-24PD-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960X-24PS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960X-24PSQ-L Cool Switch
 • Cisco Catalyst 2960X-24TD-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960X-24TS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960X-24TS-LL Switch
 • Cisco Catalyst 2960X-48FPD-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960X-48FPS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960X-48LPS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960X-48TD-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960X-48TS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960X-48TS-LL Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-24PD-I Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-24PD-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-24PS-I Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-24PS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-24TD-I Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-24TD-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-24TS-I Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-24TS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-48FPD-I Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-48FPD-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-48FPS-I Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-48FPS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-48LPD-I Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-48LPD-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-48LPS-I Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-48LPS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-48TD-I Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-48TD-L Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-48TS-I Switch
 • Cisco Catalyst 2960XR-48TS-L Switch
 • Cisco Catalyst 2970G-24T Switch
 • Cisco Catalyst 2970G-24TS Switch
 • Cisco Catalyst 2975 Switch
 • Cisco Catalyst 3550 12G Switch
 • Cisco Catalyst 3550 12T Switch
 • Cisco Catalyst 3550 24 DC SMI Switch
 • Cisco Catalyst 3550 24 EMI Switch
 • Cisco Catalyst 3550 24 FX SMI Switch
 • Cisco Catalyst 3550 24 PWR Switch
 • Cisco Catalyst 3550 24 SMI Switch
 • Cisco Catalyst 3550 48 EMI Switch
 • Cisco Catalyst 3550 48 SMI Switch
 • Cisco Catalyst 3560-12PC-S Compact Switch
 • Cisco Catalyst 3560-24PS Switch
 • Cisco Catalyst 3560-24TS Switch
 • Cisco Catalyst 3560-48PS Switch
 • Cisco Catalyst 3560-48TS Switch
 • Cisco Catalyst 3560-8PC Compact Switch
 • Cisco Catalyst 3560C-12PC-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560C-8PC-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560CG-8PC-S Compact Switch
 • Cisco Catalyst 3560CG-8TC-S Compact Switch
 • Cisco Catalyst 3560CPD-8PT-S Compact Switch
 • Cisco Catalyst 3560CX-12PC-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560CX-12PD-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560CX-12TC-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560CX-8PC-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560CX-8PT-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560CX-8TC-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560CX-8XPD-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560E-12D-E Switch
 • Cisco Catalyst 3560E-12D-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560E-12SD-E Switch
 • Cisco Catalyst 3560E-12SD-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560E-24PD-E Switch
 • Cisco Catalyst 3560E-24PD-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560E-24TD-E Switch
 • Cisco Catalyst 3560E-24TD-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560E-48PD-E Switch
 • Cisco Catalyst 3560E-48PD-EF Switch
 • Cisco Catalyst 3560E-48PD-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560E-48PD-SF Switch
 • Cisco Catalyst 3560E-48TD-E Switch
 • Cisco Catalyst 3560E-48TD-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560G-24PS Switch
 • Cisco Catalyst 3560G-24TS Switch
 • Cisco Catalyst 3560G-48PS Switch
 • Cisco Catalyst 3560G-48TS Switch
 • Cisco Catalyst 3560V2-24DC Switch
 • Cisco Catalyst 3560V2-24PS Switch
 • Cisco Catalyst 3560V2-24TS Switch
 • Cisco Catalyst 3560V2-48PS Switch
 • Cisco Catalyst 3560V2-48TS Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-24P-E Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-24P-L Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-24P-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-24T-E Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-24T-L Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-24T-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-24U-E Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-24U-L Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-24U-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-48P-E Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-48P-L Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-48P-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-48PF-E Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-48PF-L Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-48PF-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-48T-E Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-48T-L Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-48T-S Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-48U-E Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-48U-L Switch
 • Cisco Catalyst 3560X-48U-S Switch
 • Cisco Catalyst 3750 Metro 24-AC Switch
 • Cisco Catalyst 3750 Metro 24-DC Switch
 • Cisco Catalyst 3750-24FS Switch
 • Cisco Catalyst 3750-24PS Switch
 • Cisco Catalyst 3750-24TS Switch
 • Cisco Catalyst 3750-48PS Switch
 • Cisco Catalyst 3750-48TS Switch
 • Cisco Catalyst 3750E-24PD-E Switch
 • Cisco Catalyst 3750E-24PD-S Switch
 • Cisco Catalyst 3750E-24TD-E Switch
 • Cisco Catalyst 3750E-24TD-S Switch
 • Cisco Catalyst 3750E-48PD-E Switch
 • Cisco Catalyst 3750E-48PD-EF Switch
 • Cisco Catalyst 3750E-48PD-S Switch
 • Cisco Catalyst 3750E-48PD-SF Switch
 • Cisco Catalyst 3750E-48TD-E Switch
 • Cisco Catalyst 3750E-48TD-S Switch
 • Cisco Catalyst 3750G-12S Switch
 • Cisco Catalyst 3750G-12S-SD Switch
 • Cisco Catalyst 3750G-16TD Switch
 • Cisco Catalyst 3750G-24PS Switch
 • Cisco Catalyst 3750G-24T Switch
 • Cisco Catalyst 3750G-24TS Switch
 • Cisco Catalyst 3750G-24TS-1U Switch
 • Cisco Catalyst 3750G-48PS Switch
 • Cisco Catalyst 3750G-48TS Switch
 • Cisco Catalyst 3750V2-24FS Switch
 • Cisco Catalyst 3750V2-24PS Switch
 • Cisco Catalyst 3750V2-24TS Switch
 • Cisco Catalyst 3750V2-48PS Switch
 • Cisco Catalyst 3750V2-48TS Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-12S-E Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-12S-S Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-24P-E Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-24P-L Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-24P-S Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-24S-E Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-24S-S Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-24T-E Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-24T-L Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-24T-S Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-24U-E Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-24U-L Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-24U-S Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-48P-E Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-48P-L Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-48P-S Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-48PF-E Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-48PF-L Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-48PF-S Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-48T-E Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-48T-L Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-48T-S Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-48U-E Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-48U-L Switch
 • Cisco Catalyst 3750X-48U-S Switch
 • Cisco Catalyst 4000 Supervisor Engine I
 • Cisco Catalyst 4000/4500 Supervisor Engine IV
 • Cisco Catalyst 4000/4500 Supervisor Engine V
 • Cisco Catalyst 4500 Series Supervisor Engine II-Plus
 • Cisco Catalyst 4500 Series Supervisor Engine II-Plus-TS
 • Cisco Catalyst 4500 Series Supervisor Engine V-10GE
 • Cisco Catalyst 4500 Series Supervisor II-Plus-10GE
 • Cisco Catalyst 4500 Supervisor Engine 6-E
 • Cisco Catalyst 4500 Supervisor Engine 6L-E
 • Cisco Catalyst 4900M Switch
 • Cisco Catalyst 4928 10 Gigabit Ethernet Switch
 • Cisco Catalyst 4948 10 Gigabit Ethernet Switch
 • Cisco Catalyst 4948 Switch
 • Cisco Catalyst 4948E Ethernet Switch
 • Cisco Catalyst 4948E-F Ethernet Switch
 • Cisco Catalyst Blade Switch 3020 for HP
 • Cisco Catalyst Blade Switch 3030 for Dell
 • Cisco Catalyst Blade Switch 3032 for Dell M1000E
 • Cisco Catalyst Blade Switch 3040 for FSC
 • Cisco Catalyst Blade Switch 3120 for HP
 • Cisco Catalyst Blade Switch 3120X for HP
 • Cisco Catalyst Blade Switch 3130 for Dell M1000E
 • Cisco Catalyst C2928-24LT-C Switch
 • Cisco Catalyst C2928-48TC-C Switch
 • Cisco Catalyst Switch Module 3012 for IBM BladeCenter
 • Cisco Catalyst Switch Module 3110 for IBM BladeCenter
 • Cisco Catalyst Switch Module 3110X for IBM BladeCenter
 • Cisco Embedded Service 2020 24TC CON B Switch
 • Cisco Embedded Service 2020 24TC CON Switch
 • Cisco Embedded Service 2020 24TC NCP B Switch
 • Cisco Embedded Service 2020 24TC NCP Switch
 • Cisco Embedded Service 2020 CON B Switch
 • Cisco Embedded Service 2020 CON Switch
 • Cisco Embedded Service 2020 NCP B Switch
 • Cisco Embedded Service 2020 NCP Switch
 • Cisco Enhanced Layer 2 EtherSwitch Service Module
 • Cisco Enhanced Layer 2/3 EtherSwitch Service Module
 • Cisco Gigabit Ethernet Switch Module (CGESM) for HP
 • Cisco IE 2000-16PTC-G Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-16T67 Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-16T67P Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-16TC Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-16TC-G Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-16TC-G-E Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-16TC-G-N Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-16TC-G-X Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-24T67 Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-4S-TS-G Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-4T Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-4T-G Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-4TS Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-4TS-G Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-8T67 Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-8T67P Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-8TC Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-8TC-G Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-8TC-G-E Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 2000-8TC-G-N Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 3000-4TC Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE 3000-8TC Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE-3010-16S-8PC Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE-3010-24TC Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE-4000-16GT4G-E Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE-4000-16T4G-E Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE-4000-4GC4GP4G-E Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE-4000-4GS8GP4G-E Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE-4000-4S8P4G-E Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE-4000-4T4P4G-E Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE-4000-4TC4G-E Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE-4000-8GS4G-E Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE-4000-8GT4G-E Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE-4000-8GT8GP4G-E Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE-4000-8S4G-E Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE-4000-8T4G-E Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE-4010-16S12P Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE-4010-4S24P Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE-5000-12S12P-10G Industrial Ethernet Switch
 • Cisco IE-5000-16S12P Industrial Ethernet Switch
 • Cisco ME 4924-10GE Switch
 • Cisco RF Gateway 10
 • Cisco SM-X Layer 2/3 EtherSwitch Service Module
Theo Ars Technica, ITC News

Quý khách có thể liên hệ số công ty Innotel: (84 8) 3 862 1119 gặp kỹ sư Innotel để được hỗ trợ cách khắc phục
Công ty Innotel – Thuận Phong cung cấp, phân phối sản phẩm Cisco hàng đầu tại Việt Nam.
Innotel – Thuận Phong thường xuyên có sẵn hàng AIR-CT2504-5-K9, AIR-CAP1702I-E-K9, CISCO 1721, CISCO 1841/K9, CISCO 1921-SEC/K9, CISCO 2811/K9, CISCO 2901-V/K9, C3KX-NM-1G, HWIC-2A/S, SF500-24-K9-G5, SF90D-05-AS, SG102-24-AU, SRW248 G4-K9-EU, WS-C2960+24TC-S, WS-C2960+24TC-L, WS-C2960+48TC-S, WS-C3650-48TS-S, WS-CE500-24TT, X2-10GB-LR,… với giá tốt.
Đối với dự án Công ty Innotel – Thuận Phong có thể hỗ trợ khách hàng từ a-z (từ tư vấn đến triển khai, từ đăng ký bảo vệ deal đến giá tốt)
Tham khảo thêm sản phẩm tại: https://innotel.vn/gian-hang/cisco/
Liên Hệ: 0985184933 – Email: marcom@innotel.com.vn

Related Posts:

Firmware 7.1.0 Peplink cam kết cho sự hoàn thiện liên tục

Sau những loạt cải tiến liên tục, một sự cải thiện...

Mô Hình Mạng Hợp Lý Tin Cậy

Trong một mô hình mạng hợp lý cần phải phân...