APPLICATION ACCELERATION

GIẢI PHÁP TĂNG TỐC ỨNG DỤNG

Array sở hữu nhiều Kỹ thuật và Công nghệ tiên tiến, cho phép bạn tăng tốc thực sự đáng kể ứng dụng và dịch vụ cần triển khai: có thể tới 5 lần hoặc hơn !

  • Tăng tốc quá trình xử lý lưu lượng SSL,
  • Ghép luồng kết nối cho Server (Connection Multiplexing),
  • Dynamic Caching và
  • Nén dữ liệu tự Thích nghi (Adaptive Compression).

Connection Multiplexing

Các hệ thống APV giúp kết hợp hàng Triệu kết nối TCP hoặc HTTP thành một lượng kết nối nhỏ hơn rất nhiều và hiệu quả hơn, giúp giảm tải cho các tác vụ “ngốn” RAM và CPU cho máy chủ. APV còn làm giảm thiểu nhiều điểm khiếm khuyết không hiệu quả của các ứng dụng Web và TCP, giúp giảm tải cho các tác vụ quản trị kết nối chiếm nhiều tài nguyên hệ thống để có thể cải thiện hơn nữa thời gian đáp ứng của ứng dụng từ máy chủ phục vụ cho các người dùng cuối.

Đối với nhiều ứng dụng Web 2.0 thường đóng mở liên tục nhiều kết nối để truy vấn và truy cập các dịch vụ Web, việc sử dụng APV cho phép giảm tải quản lý kết nối cho máy chủ và giảm chi phí cho đầu tư cơ sở hạ tầng đến 50% hoặc hơn trong khi lại cải thiện được hiệu suất cho ứng dụng một cách đáng kể.

HTTP Turbo

Để đạt được một hiệu suất làm việc ở Layer 4 cho các lưu lượng ở Layer 7. Các hệ thống APV có thể được cấu hình để hoạt động ở chế độ HTTP Turbo. Chế độ này cho phép phân tích các yêu cầu ở Layer 7 đầu tiên và sử dụng cơ chế cân bằng tải để tìm ra và để thiết lập các kết nối với máy chủ thích hợp nhất. Mọi dữ liệu và bản tin tiếp theo trên các kết nối Turbo client-server sau đó sẽ được chuyển tiếp đi mà không cần phân tích, nó thực hiện giống như cơ chế hoạt động ở Layer 4 với một hiệu suất tương tự.

SSL Acceleration

Việc xử lý dữ liệu SSL luôn tốn một phần đáng kể công suất CPU từ máy chủ ứng dụng xung quanh những công việc mã hóa và giải mã và có thể ảnh hưởng trầm trọng tới thời gian đáp ứng cho người dùng cuối và phát sinh chi phí khi có yêu cầu mở rộng qui mô hoạt động và dịch vụ. Các hệ thống APV sẽ giúp bạn giảm bớt đi gánh nặng này để nâng cao độ tin cậy, hiệu suất làm việc, công suất làm việc và thời gian để tập trung toàn lực cho bài toán chính là cung cấp nội dung và ứng dụng của bạn.

Dynamic Caching

APV có thể sử dụng cho tác vụ Caching dữ liệu một cách năng động. Qua đó, bạn có thể cải thiện tốc độ cho ứng dụng, trung bình đến 3 lần hoặc hơn, giảm tải đáng kể cho CPU, tránh việc truyền lại những dữ liệu dư thừa ra WAN hoàn toàn không cần thiết. Giải pháp Caching linh hoạt của Array tương thích hoàn toàn với giao thức HTTP và được tối ưu cho những nội dung nhỏ, nội dung “nóng”. Điều đó cho phép APV trở thành một lựa chọn thật lý tưởng cho việc cung cấp các ứng dụng Web 2.0 một cách hoàn hảo. APV có thể thực thi nhiều Luật và Chính sách linh hoạt (để kiểm soát ứng dụng) trên những yêu cầu và đáp ứng của ứng dụng, để có thể caching hiệu quả hơn, và có thể cải thiện thật ấn tượng hiệu suất lưu trữ cache thứ cấp (Second Level Cache storage ) bằng cách kết hợp Caching và Chuyển mạch nội dung (Content Switching – một tác vụ Switching ở Layer 7, Ethernet Switching là tác vụ ở Layer 2).

Adaptive Compression

APV có khả năng làm việc như một hệ thống Proxy, cho phép nén dữ liệu xuất phát từ server để làm giảm lượng dữ liệu dư thừa truyền lại trên Internet. Điều đó nâng cao hiệu suất sử dụng, tăng tốc cho ứng dụng và cải thiện thời gian đáp ứng tới người dùng cuối. APV có thể được cấu hình để chọn lựa một cách thông minh nhiều thuật toán nén dữ liệu dựa vào bản chất các ứng dụng, dạng trình duyệt và mẫu hình dữ liệu. Do ứng dụng thường trao đổi dữ liệu ở các định dạng file như Text, HTML, JavaScript, XML, PDF và Microsoft Office  được đính kèm dưới dạng MIME, nén dữ liệu sẽ mang lại những lợi ích rất đáng kể.

Traffic Shaping

Thuật ngữ “Traffic Shaping” trong lĩnh vực Networking liên quan tới việc kiểm soát các dòng dữ liệu theo QoS, Độ ưu tiên, kiểm soát Tốc độ các “dòng chảy”, Hạn chế Băng thông truy cập…

APV cho phép người quản trị mạng cấu hình các chính sách kiểm soát và điều khiển dòng dữ liệu dựa trên Ứng dụng, Cổng, và thông tin về giao thức sử dụng để tạo độ ưu tiên, kiểm soát và giới hạn tốc độ truy cập theo từng loại hình luồng dữ liệu khác nhau:

  • Lưu lượng dữ liệu nhạy cảm về thời gian truyền:  (VOIP, multi-media, streaming, video conferencing),
  • Lưu lượng dữ liệu thông thường (Web, IM, FTP)
  • và những dữ liệu không mong muốn (non-corporate, peer-to-peer).

Khả năng điều khiển dòng dữ liệu:

  • cho phép giới hạn tốc độ trên những luồng dữ liệu ở Layer 7 theo từng Dịch vụ truy cập/sử dụng, nhằm cung cấp được những Ứng dụng quan trọng một cách tin cậy, và
  • cho phép phân bổ băng thông hợp lý giữa các ứng dụng để quản lý được tình trạng quá tải trong những luồng dữ liệu nhất định.

Related Posts:

VPN BONDING

Tổng quan và Thách thức VPN là một đòi hỏi...

Web Security Gateway

Active Real-Time Content Inspection Bối cảnh tội phạm Internet hiện...

Các phương thức triển khai thiết bị Fortigate HA (High-availability) hợp lí ?

Mode Active-Active: Sử dụng mode Active-Active khuyến nghị sử dụng...