7 thuật toán cần bằng tải Peplink Outbound Rule

Peplink thiết lập load balance theo Mỗi Access rule và có nhiều tham số để có cấu hình linh hoạt:

 

 • Theo Link.
 • Theo IP Source/Destination.
 • Theo MAC Source/Destination.
 • Theo TCP/UDP Port Source/Destination.
 • Theo thuật toán cân bằng tải ( 7 thuật toán).
 • Quản lý băng thông theo 2 chiều (Inbound/outbound Load Balancing).

 

Hỗ trợ Authoritative DNS Server đảm bảo Inbound Load Sharing và Failover tự động, cho phép triển khai dịch vụ Online không gián đoạn (Trading online, Mail…)


 • Weighted Balance:

  Cân bằng theo tỷ lệ chịu tải của từng WAN do người quản trị đặt ra.

LB-weighted1-e1471614822571 (1)


 • Priority:

Các WAN sẽ được người quản trị sắp đặt mức độ ưu tiên, đường WAN được dặt ưu tiên cao nhất sẽ đảm nhận lượng truy cập internet của người dùng, khi đường WAN ưu tiên cao mất kết nối lúc đó đường WAN ưu tiên thấp hơn sẽ được kích hoạt.

LB-Priopriority


 • Overfow

Cũng giống như thuật toán Priority, các đường WAN cũng được người quản trị đặt ra mức độ ưu tiên, lúc cao điểm WAN ưu tiên cao trước khi tắt nghẽn băng thông, các WAN còn lại sẽ kích hoạt chia sẻ lượng truy cập tránh gây nghẽn.

overflow


 • Persistence:

  Đặc biệt thích hợp cho các phiên giao dịch làm việc qua HTTPs, Ngân hàng,… loại bỏ việc ngắt kết nối làm rớt phiên giao dịch.Dựa vào địa chỉ IP nguồn và địa chỉ IP đích, kết nối sẽ được chỉ định cố định dựa vào 2 địa chỉ IP đó để lưu thông cho tới khi phiên  ( session ) kết nối đó kết thúc

persistance


 • Least user

Băng thông sẽ lần lượt chuyển dần từ cao xuống thấp, nếu đường WAN 1 đảm nhiệm nhiều truy cập có thể gây ra ách tắc các truy cập sau sẽ lần lượt chia sẻ đến các WAN 2, 3, 4 đang có lượt truy cập băng thông ít hơn, các kết WAN sử dụng Least user là do mình lựa chọn.

leastused


 • Lowest Latency

Truy cập sẽ được chỉ định tới WAN có độ trễ truy cập thấp nhất. Ví dụ khi truy cập Web: trờiđất.com WAN 1 sẽ đáp ứng được trong 1s, WAN 2 trong 2s, truy cập sẽ được truyền đi WAN 1.

lowestlatency


 • Enforced:

Ta chỉ định 1 IP, 1 Subnet, 1 địa chỉ MAC, hay Any đến 1 Subnet, 1 IP hoặc Any, hay 1 Domain nào đó đi một đường duy nhất cho dù WAN đó up hay down.enforced

enforc

Q.bin -innotel

Related Posts:

Mô Hình Mạng Hợp Lý Tin Cậy

Trong một mô hình mạng hợp lý cần phải phân...

Cấu hình Switch HP CLI Procurve

Để cấu hình được switch HP cũng giống như những...